ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

 

доска строганная Профиль KM4R

 

Террасная доска Профиль Вельвет 

доска строганная 

доска строганная 

 

Профиль Имитация бруса

Профиль Вагонка штиль

تولید چوب با کیفیت بالا

صادقوف یک شریک قابل اعتماد است ، دارای تجارت متنوعی ، هم در روسیه و هم در خارج از کشور است، اگر در بازار برای تهیه چوب در روسیه شماره یک یا حتی شماره دو نیستیم ، پس چرا شرکت های خارجی سالهاست از طریق شرکت ما الوار خریداری می کنند -

این نشان می دهد شرکای نقاط قوت همکاری از قبیل: قابلیت اطمینان ، ثبات ، سود اقتصادی محصولات عرضه شده را دریافت می کنند و البته همه اینها با تضمین های شفاف همکاری بین طرفین پشتیبانی می شود و هیچ بحرانی در کشور نمی تواند مانع انجام توافقات ما با شما در زمینه تأمین کالاهای شما شود